Digitalne komunikacije 

 
U danšnje vrijeme, najveću ekspanziju u telekomunikacijama imaju komunikacije koje koriste digitalne modulacije. Narvno da su i radioamateri prisutni u ovim dostignućima, pa je posebno kod mladih izražen veliki interes za ove načine komuniciranja. Radio operatori svoje radiopostaje povezuju pomoću prilagođenih pomagala povezuju na računala čime ostvaruju mogućnost da programski paketi iz računala generiraju različite digitalne modulacije koje se mogu emitirati. U Zagrebačkom radioamaterskom savezu unutar članica postoje razne interesne skupine koje se bave ovom vrstom radioamaterskog komuniciranja. Valja istaknuti da je Radioklub Odašiljači i veze specijaliziran za rad digitalnim modovima, a u okviru Radiokluba Zagreb djeluje sekcija CDG (Croatian Digatal Group).  
  
   
  
Ove vrste komunikacija obuhvaćaju komunikacije na svim frekventnim opsezima, a kombiniranjem radiopostaja sa raznim vrstama modema daju snažne alate koji se mogu koristiti u radioamaterskoj radioastronomiji (digitalna obrada primljnih signala). Osim prenošenje poruka na lokalnoj razini, moderni sustavi u kombinaciji sa VoIP i satelitskom tehnologijom omogućuju komunikacije na vrlo velike daljine (veze između kontinenata, veze zemlja-svemir-zemlja).