Radioamaterizam je djelatnost tehničke kulture koja danas okuplja približno oko 10 milijuna ljudi od kojih najmanje 6 milijuna posjeduje osobnu radioamatersku licencu. U Hrvatskoj je aktivno oko 2000 radioamatera. Radioamaterizam je hobi kroz koji pojedinci ili interesne skupine ljudi upotrebom različitih telekomunikacijskih tehnologija komuniciraju sa svojim istomišljenicima širom svjeta. Takve komunikacije mogu biti od posebnih interesa za javne potrebe sredine u kojoj žive, mogu biti zanimljive za osobnu rekreaciju i nadopunjavanje vlastitog znanja ili se mogu vršiti i razni tehnički eksperimenti. Današnji radioamateri najčešće koriste sofisticiranu telekomunikacijsku opremu pri čemu često sudjeluju u akcijama spašavanja ljudi i imovine, pružajući nesebično pomoć drugima kada je to potrebno. 

 

Ovdje možete vidjeti video zapis naših kolega radioamatera iz Engleske koji vjerno slikom predstavlja radioamatere i prikazuje dio radioamaterskih aktivnosti. Prijevod su izradili radioamateri iz susjedne Bosne i Hercegovine.

 

 

Upravo iz razloga što su začetci mnogih tehničkih inovacija proizašli iz radioamaterskih aktivnosti, radioamatere su kroz povijest uvijek nazivali tehničkom elitom neke zemlje. Na našim prostorima se radioamaterizam počeo razvijati oko 1920. godine, a Zagreb za emitiranje emisija iz svog prvog kratkovalnog odašiljača može zahvaliti radioamaterima koji su pokrenuli inicijativu za njegovo postavljanje. Danas su radioamateri popularni pod nazivom HAM (engl. HAM amateur radio) i gotovo da nema područja znanosti u kojem aktivno ne sudjeluju. Za radioamatere je karakteristično da nakon svake radioamaterske veze operatori razmjenjuju QSL karte (nešto slično osobnim razglednicama), čime potvrđuju održanu vezu sa korespodentom. Na internetskoj mreži se može pronaći mnogo o radu radioamatera, načinu njihovog rada kao i o tehnologiji kojom se koriste u komunikacijama.