Planom rada Zagrebačkog radioamaterskog saveza planiran je proljetni tečaj za radioamatere operatore, nakon čega će se organizirati polaganje ispita za radio operatore. Zainteresirane za pohađanje tečaja i polaganje ispita može prijaviti udruga - članica Zagrebačkog radioamaterskog saveza, pa molim članice da izvrše prijave polaznika putem E-maila. Prijavnice se mogu preuzeti ovdje , a ukoliko će broj prijavljenih kandidata biti zadovoljavajući, termin i način provođenja tečaja će se objaviti ovdje početkom veljače.