Osvajanje radioamaterskih dioploma i DX ekspedicije

 

Osvajanje radioamaterskih diploma

 

Jedna od atraktivnijih disciplina koja spada u operatorske aktivnosti je osvajanje raznih radioamaterskih diploma. Može se reći da ova aktivnost spada u natjecateljsku kategoriju. Najčešće se uvijeti za osvajanje neke od diploma ispunjavaju brojem određenih radio veza, sukladno propozicijama za pojedinu diplomu. Najpoznatije i najtraženije radioamaterske diplome su 'DXCC' (u nekoliko kategorija) koje izdaje ARRL (American Radio Relay League).

         
   
         
Osim ovih prestižnih diploma, razne radioamaterske asocijacije izdaju svoje diplome. Zagrebački radioamaterski savez izdaje diplomu Nacionalnih parkova Hrvatske (više o tome preko izbornika Diplama NPH). Članice saveza izdaju razne diplome, od kojih je potrebno napomenuti Diplome Radiokluba Hrvatska Flora i Fauna, kao i diplome CDG grupe Radiokluba Zagreb.
         
  U novije vrijeme, pojavom interneta, na mreži su osvanuli mnogi radioamaterski servisi od kojih su među napoznatijima LotW (servis ARRL-a), QRZ.com, QRZCQ i drugi, preko kojih radioamateri mogu potvrđivati svoje veze i na taj način posredstvom servisa otvariti uvjete i participirati za neku od diploma. 
         

 

DX ekspedicije

 

Na svijetu postoje mjesta i zemlje iz kojih se u 'eteru' rijetko pojavljuju radioamaterski signali. Na takva mjesta povremeno odlaze DX ekspedicije, postavljaju antene, opremu i ostvaruju veze sa namjerom da što veći broj radioamatera uspostavi kontakt sa tom zemljom. Operator koji želi ostvariti kontakt sa takvom DX ekspedicijom mora biti spretan i iskusan, jer u trenuku dok je ekipa ekspedicije aktivna, pozivaju ih na tisuće radioamaterskih stanica iz cijelog svijeta, pa je takvu vezu prilično teško ostvariti. Svakako su tu u prednosti operatori koji posjeduju snažniji osašiljač i bolje antene.