Grad Zagreb, Gradski ured za obrazovanje sport i mlade
     
Grad Zagreb, Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost
     
Croatia osiguranje
     
Hrvatski radioamaterski savez
     
SOLUS d.o.o.  
     
   
Zahvaljujemo našim sponzorima!   Potpore naših sponzora osiguravaju provođenje najvećeg dijela aktivnosti koje se ciljano provode prema učenicima i mladima.  Bez njih to nebi bilo moguće. Ukoliko želite, i vi možete postati sponzor aktivnosti koje provodi Zagrebački radioamaterski savez... Javite nam se ...