Sustavi radioamaterskih veza u kriznim situacijama

U cijelom svijetu radioamateri pomažu u slučajevima raznih katastrofa. Nesereće se ne događaju samo drugima, i radi toga moramo biti pripremljeni. U Zagrebačkom radioamaterskom savezu je osnovana intersna skupina pod nazivom ZARES (Zagreb Amateur Radio Emergency Service), sa ciljem pripremanja operatora za neželjene situacije. Osim toga ova grupa radioamatera skrbi o infrastrukturi koja se planira koristiti u takvim slučajevima. Odavno je poznata činjenica da u hitnim situacijama dolazi do preopterećenja komunikacijskih sustava te isti najčešće 'padnu'. Tada radioamateri najčešće (u praksi  prvih 6 do 10 sati od početka katastrofe)  preuzimaju komunikacije dok se službeni sustavi ne revitaliziraju. Način na koji su radioamateri uključeni i pomažu u kriznim situacijama u SAD možete vidjeti na ovom video zapisu.
   
     
Zagrebački radioamaterski savez u suradnji sa Gradskim uredom za upravljanje u hitnim situacijama i u suradnji sa Hrvatskim radioamaterskim savezom sudjeluje u planiranju i realizaciji veza za slučajeve hitnih situacija. Više o radu grupe ZARES možete pronaći preko izbornika 'ZARES'.