SWL aktivnosti  ( Shortwave listening )

 

  Posebna vrsta operatorskih aktivnosti su SWL aktivnosti. Ovim se bave operatori ili osobe koji ne odašilju radio signal, već samo slušaju radioamaterske opsege. Ove aktivnosti također zahtjevaju osobni pozivni znak koji se dodjeljuje u skladu sa radioamaterskim propisima. Uobičajeno je da SWL radioamateri kao i ovi drugi, potvrđuju održane veze koje su slušali (šalju i primaju QSL karte).  

U klubovima koji su učlanjeni u Zagrebački radioamaterski savez, veliki broj pojedinaca osim redovite osobne pozivne oznake posjeduje i SWL pozivnu oznaku (razlikuje se od operatorske).