Kroz razne sekcije i rad interesnih skupina radioamatera te kroz rad svojih članica, Zagrebački radioamaterski savez kontinuirano organizira i provodi razne tečajeve, stručna predavanja, organizira i sudjeluje u radioamaterskim natjecanjima i aktivan je u provođenju drugih aktivnosti. U Programima javnih potreba Grada Zagreba iz radioamaterskih djelatnosti, koncipira i provodi razne projekte, a u slučaju prirodnih ili drugih katastrofa daje potporu sustavima za zaštitu i spašavanje (sudionik je sustava Civilne zaštite), odnosno jednom riječju, Zagrebački radioamaterski savez je prisutan u gotovo svim radioamaterskim događanjima i tamo gdje je potreban. Organizator je radioamaterskog sajma Zagreb Radio Festa, manifestacije od posebnog interesa za Grad Zagreb, kao i Otvorenog ARG prvenstva Zagreba. Izlagač je na većim Europskim radioamaterskim sajmovima gdje svake godine promovira rad zagrebačkih radioamatera i njihovih dostignuća. 
   
   

U svom radu Zagrebački radioamaterski savez pokriva radioamaterske aktivnosti i edukacije prema sljedećoj podjeli:

  • Radio operatori
  • Radio konstruktori
  • Radioamaterska goniometrija i orjentacija (ARG ARO)
  • Radioamaterska radioastronomija

U sustavu tehničke kulture Grada Zagreba, Zagrebački radioamaterski savez aktivnosti radioamaterskih djelatnosti provodi u prostorijama saveza, u prostorijama svojih članica, u školama ili u prirodi. Brine se za dio radioamaterske infrastrukture u Zagrebu i svojim radom općenito daje znatan doprinos razvoju tehničke kulture.